GIỚI THIỆU VỀ VMS

"V.M.S Kiến Tạo Giá Trị để vươn lên, Vững Bước Tiên Phong trong ngành công nghiệp tại Việt Nam."

0
năm
hoạt động
0 K
thiết bị
đã cung cấp
0 K
khách hàng
trên cả nước
0 %

khách hàng
Top 500 doanh nghiệp

0 K
sản phẩm được
truy vết mỗi ngày
TẦM NHÌN

VÌ NỀN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HƯNG THỊNH

Quốc Gia Việt Nam Hưng Thịnh phải là nền công nghiệp Việt Nam Hưng Thịnh. Công ty VMS, con người VMS, Khách hàng, Nhà cung cấp, cùng hàng vạn Doanh Nghiệp Việt Nam chúng ta đều có có khát vọng, tận tâm tận lực VÌ NỀN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HƯNG THỊNH.

Một Quốc Gia Việt Nam Hưng Thịnh với NỀN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM HƯNG THỊNH sẽ mang lại cuộc sống THỊNH VƯỢNG cho người lao động, dân tộc Việt Nam Không chỉ là sự thịnh vượng bên ngoài, mà còn là sự hạnh phúc bên trong của mỗi con người.

SỨ MỆNH

KIẾN TẠO GIẢI PHÁP SẢN XUẤT TIN CẬY, HIỆU SUẤT CAO

Trong sản xuất công nghiệp hay bất cứ thứ gì cũng đều phải TIN CẬY. Công ty VMS – Con người, sản phẩm, dịch vụ, chuỗi cung ứng khách hàng, nhà cung cấp của VMS đều phải tin cậy. Sự TIN CẬY cùng với HIỆU SUẤT CAO là cơ sở vững chắc để Công ty VMS, con người VMS, Nhà cung cấp, Khách hàng của V.M.S cung cấp cho xã hội, cộng đồng, những sản phẩm CHẤT LƯỢNG VÀ CÓ GIÁ TRỊ.

Sự tin cậy, hiệu suất cao không chỉ thông qua sản phẩm, dịch vụ, mà mỗi con người VMS cũng trở nên tin cậy và hiệu suất cao mỗi ngày.

10 GIÁ TRỊ VĂN HÓA

– Chúng tôi nỗ lực làm việc hết mình vì sự giàu có và hạnh phúc không chỉ cho bản thân, gia đình chúng tôi, chúng tôi tin rằng sự giàu có và hạnh phúc tạo ra cơ hội để chúng tôi có thể chia sẻ cho cộng đồng.

– Chúng tôi tin rằng sự nỗ lực không ngừng và sẵn sàng chia sẻ tạo ra một xã hội thịnh vượng.

– Chúng tôi nỗ lực hết mình để tư duy, hành động theo cam kết với khách hàng, Nhà cung cấp, với tổ chức và với chính mình.

– Chúng tôi hiểu rằng việc tuân thủ cam kết là thể hiện sự tự trọng bản thân, là cơ sở để xây dựng lòng tin, tạo dựng mối quan hệ cùng thắng.

– Chúng tôi luôn tư duy theo nguyên tắc viết ra những điều cần làm, làm theo những điều đã viết. Bao gồm: Cam kết với khách hàng, NCC, quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn và mô tả công việc.

– Chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc quản trị, điều hành, vận hành theo hệ thống công nghệ và quy trình thực hành công việc với số liệu và cứ liệu rõ ràng.

– Chúng tôi kiểm soát đo lường, đánh giá kết quả năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc trên mọi cấp độ hàng ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm.

– Chúng tôi có trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm với kết quả công việc.

– Chúng tôi làm việc theo cam kết tiến độ, năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc

– Chúng tôi làm chủ mục tiêu, kế hoạch hành động để mang lại hiệu quả công việc tốt nhất.

– Chúng tôi hiểu rằng giao tiếp là chìa khóa cho tính gắn kết trong VMS và với khách hàng, nhà cung cấp.

– Chúng tôi tôn trọng, đồng cảm, thấu hiểu, cùng gánh trách nhiệm. Công nhận, ghi nhận giá trị và lợi ích chung của nhau trong hợp tác cùng phát triển bền vững.

– Chúng tôi thống nhất, rõ ràng, mạch lạc trong việc quản lý và hướng dẫn công việc để thực thi.

– Chúng tôi đồng bộ trong mục tiêu và kế hoạch hành động, trong từng lời nói đến việc làm, trong từng vấn đề theo cam kết đến thực thi của VMS với khách hàng, nhà cung cấp, với đội ngũ và ngược lại.

– Chúng tôi ngay thẳng, liêm chính, thẳng thắn, không vụ lợi làm phương hại tới tổ chức, xã hội, khách hàng, nhà cung cấp, đồng đội, đồng nghiệp cấp dưới cấp trên và ngược lại.

– Chúng tôi chính trực với khách hàng về năng lực và khả năng đáp ứng. Đội ngũ VMS chính trực với kết quả công việc tạo ra.

– Chúng tôi hiểu rằng sự phát triển của tổ chức luôn đi cùng với tinh thần học hỏi của từng cá nhân trong tổ chức, bao gồm lãnh đạo, quản lý và từng vị trí.

– Chúng tôi lắng nghe không phán xét, chủ động học hỏi tìm hiểu, nâng cao khả năng tự học để phát triển bản thân, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực của từng cá nhân để thúc đẩy sự phát triển của tổ chức.

– Chúng tôi học ở mọi cấp độ ở với sự tập trung 100% mọi thời điểm, học từ đồng đội, đồng nghiệp, nhà cung cấp và đặc biệt là học từ khách hàng và các chương trình học nâng cao bên ngoài.

– Chúng tôi thể hiện lòng biết ơn với những điều mình nhân được từ gia đình, đội ngũ, đồng đội, đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng thông qua suy nghĩ, lời nói, hành động, hành vi giao tiếp ứng xử và những nghi thức cá nhân, nghi thức tập thể.

– Chúng tôi thấu hiểu, đồng hành, gánh vác thành công và thử thách cùng nhau để đạt kết quả và mục tiêu chung cho đội nhóm, phòng và công ty.

– Chúng tôi sống và làm việc vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ tích cực vì chúng tôi hiểu rằng động lực cho bản thân và tiếp thêm năng lượng cho nhau để cùng làm hiệu quả cùng nhau trong VMS và đời sống của mỗi chúng ta.

– Chúng tôi thống nhất, rõ ràng, mạch lạc trong việc quản lý và hướng dẫn công việc để thực thi.

– Chúng tôi đồng bộ trong mục tiêu và kế hoạch hành động, trong từng lời nói đến việc làm, trong từng vấn đề theo cam kết đến thực thi của VMS với khách hàng, nhà cung cấp, với đội ngũ và ngược lại.

– Chúng tôi ngay thẳng, liêm chính, thẳng thắn, không vụ lợi làm phương hại tới tổ chức, xã hội, khách hàng, nhà cung cấp, đồng đội, đồng nghiệp cấp dưới cấp trên và ngược lại.

– Chúng tôi chính trực với khách hàng về năng lực và khả năng đáp ứng. Đội ngũ VMS chính trực với kết quả công việc tạo ra.

– Chúng tôi hiểu rằng sự phát triển của tổ chức luôn đi cùng với tinh thần học hỏi của từng cá nhân trong tổ chức, bao gồm lãnh đạo, quản lý và từng vị trí.

– Chúng tôi lắng nghe không phán xét, chủ động học hỏi tìm hiểu, nâng cao khả năng tự học để phát triển bản thân, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực của từng cá nhân để thúc đẩy sự phát triển của tổ chức.

– Chúng tôi học ở mọi cấp độ ở với sự tập trung 100% mọi thời điểm, học từ đồng đội, đồng nghiệp, nhà cung cấp và đặc biệt là học từ khách hàng và các chương trình học nâng cao bên ngoài.

– Chúng tôi thể hiện lòng biết ơn với những điều mình nhân được từ gia đình, đội ngũ, đồng đội, đồng nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng thông qua suy nghĩ, lời nói, hành động, hành vi giao tiếp ứng xử và những nghi thức cá nhân, nghi thức tập thể.

– Chúng tôi thấu hiểu, đồng hành, gánh vác thành công và thử thách cùng nhau để đạt kết quả và mục tiêu chung cho đội nhóm, phòng và công ty.

– Chúng tôi sống và làm việc vui vẻ, lạc quan, suy nghĩ tích cực vì chúng tôi hiểu rằng động lực cho bản thân và tiếp thêm năng lượng cho nhau để cùng làm hiệu quả cùng nhau trong VMS và đời sống của mỗi chúng ta.

– Chúng tôi hiểu rằng giao tiếp là chìa khóa cho tính gắn kết trong VMS và với khách hàng, nhà cung cấp.

– Chúng tôi tôn trọng, đồng cảm, thấu hiểu, cùng gánh trách nhiệm. Công nhận, ghi nhận giá trị và lợi ích chung của nhau trong hợp tác cùng phát triển bền vững.

– Chúng tôi có trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm với kết quả công việc.

– Chúng tôi làm việc theo cam kết tiến độ, năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc

– Chúng tôi làm chủ mục tiêu, kế hoạch hành động để mang lại hiệu quả công việc tốt nhất.

– Chúng tôi luôn tư duy theo nguyên tắc viết ra những điều cần làm, làm theo những điều đã viết. Bao gồm: Cam kết với khách hàng, NCC, quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn và mô tả công việc.

– Chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc quản trị, điều hành, vận hành theo hệ thống công nghệ và quy trình thực hành công việc với số liệu và cứ liệu rõ ràng.

– Chúng tôi kiểm soát đo lường, đánh giá kết quả năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc trên mọi cấp độ hàng ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm.

– Chúng tôi nỗ lực hết mình để tư duy, hành động theo cam kết với khách hàng, Nhà cung cấp, với tổ chức và với chính mình.

– Chúng tôi hiểu rằng việc tuân thủ cam kết là thể hiện sự tự trọng bản thân, là cơ sở để xây dựng lòng tin, tạo dựng mối quan hệ cùng thắng.

– Chúng tôi nỗ lực làm việc hết mình vì sự giàu có và hạnh phúc không chỉ cho bản thân, gia đình chúng tôi, chúng tôi tin rằng sự giàu có và hạnh phúc tạo ra cơ hội để chúng tôi có thể chia sẻ cho cộng đồng.

– Chúng tôi tin rằng sự nỗ lực không ngừng và sẵn sàng chia sẻ tạo ra một xã hội thịnh vượng.

04 NĂNG LỰC LÕI CỦA VMS

– Việc học hỏi vô cùng quan trọng với VMS, nâng cao kiến thức, kỹ năng thái độ để không bị lạc hậu lỗi thời và để bị bỏ lại phía sau.

– Sự phát triển của VMS gắn liền với sự phát triển của từng vị trí, quản lý và lãnh đạo.

– Chúng ta luôn chủ động học và hỏi, hỏi để học, học để hỏi. Học từ khách hàng, nhà cung cấp, từ đồng nghiệp, đồng đội, cấp dưới và cấp trên học trên cấp độ để bản thân và tổ chức cùng phát triển năng lực mỗi ngày.

– Sự bình đẳng, tôn trọng, tự trọng là chìa khóa cho cho mọi mối quan hệ bền vững trên mọi phương diện để cùng thắng.

– Mối quan hệ cùng thắng luôn đi kèm trách nhiệm theo vai trò và cam kết hai chiều để cân bằng lợi ích và rủi ro.

– Mối quan hệ cùng thắng của tổ chức VMS với tổ chức là khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và cá nhân với tổ chức VMS là niềm tin, là trách nhiệm, là cam kết để giữ vững niềm tin theo năm tháng.

– Học đi đôi với hành. Hành tới nơi tới chốn, bám theo mục tiêu và kế hoạch, chất lượng và hiệu quả công việc.

– Thực thi xuất sắc là thực thi một cách đồng bộ, kỷ luật, nỗ lực hết mình, đồng thời hỗ trợ đồng đội vì mục tiêu chung.

– Hành động cho ra việc, cho ra tiền, cho ra người để đảm bảo cam kết danh dự cá nhân với tổ chức và tổ chức với cá nhân.

– Sự vận động luôn song hành với thay đổi, VMS hay bất kỳ tổ chức nào, việc đổi mới để thích nghi thích ứng, làm chủ sự thay đối là tất yếu.

– Việc đổi mới một cách chủ động và liên tục trên mọi phương diện từ vận hành, điều hành và quản trị tổ chức để không bảo thủ, lạc hậu, lỗi thời, trì trệ và bị bỏ lại phía sau.

– Đổi mới không đồng nghĩa với việc từ bỏ các giá trị cốt lõi, đổi mới luôn đi cùng kế thừa giá trị cốt lõi, sự tiếp nối và tiếp bước trong hành trình tiến về trước theo thời cuộc.

– Việc học hỏi vô cùng quan trọng với VMS, nâng cao kiến thức, kỹ năng thái độ để không bị lạc hậu lỗi thời và để bị bỏ lại phía sau.

– Sự phát triển của VMS gắn liền với sự phát triển của từng vị trí, quản lý và lãnh đạo.

– Chúng ta luôn chủ động học và hỏi, hỏi để học, học để hỏi. Học từ khách hàng, nhà cung cấp, từ đồng nghiệp, đồng đội, cấp dưới và cấp trên học trên cấp độ để bản thân và tổ chức cùng phát triển năng lực mỗi ngày.

– Học đi đôi với hành. Hành tới nơi tới chốn, bám theo mục tiêu và kế hoạch, chất lượng và hiệu quả công việc.

– Thực thi xuất sắc là thực thi một cách đồng bộ, kỷ luật, nỗ lực hết mình, đồng thời hỗ trợ đồng đội vì mục tiêu chung.

– Hành động cho ra việc, cho ra tiền, cho ra người để đảm bảo cam kết danh dự cá nhân với tổ chức và tổ chức với cá nhân.

– Sự vận động luôn song hành với thay đổi, VMS hay bất kỳ tổ chức nào, việc đổi mới để thích nghi thích ứng, làm chủ sự thay đối là tất yếu.

– Việc đổi mới một cách chủ động và liên tục trên mọi phương diện từ vận hành, điều hành và quản trị tổ chức để không bảo thủ, lạc hậu, lỗi thời, trì trệ và bị bỏ lại phía sau.

– Đổi mới không đồng nghĩa với việc từ bỏ các giá trị cốt lõi, đổi mới luôn đi cùng kế thừa giá trị cốt lõi, sự tiếp nối và tiếp bước trong hành trình tiến về trước theo thời cuộc.

– Sự bình đẳng, tôn trọng, tự trọng là chìa khóa cho cho mọi mối quan hệ bền vững trên mọi phương diện để cùng thắng.

– Mối quan hệ cùng thắng luôn đi kèm trách nhiệm theo vai trò và cam kết hai chiều để cân bằng lợi ích và rủi ro.

– Mối quan hệ cùng thắng của tổ chức VMS với tổ chức là khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và cá nhân với tổ chức VMS là niềm tin, là trách nhiệm, là cam kết để giữ vững niềm tin theo năm tháng.

Liên hệ ngay